Le Deanamh

To Do

Siúlóid Stairiúil na Sraide

Village Historical Walk

Tá comthraí eolais stairiúil faoi  21 suiomh sa tsráid.

There is a trail of  signs describing the history of 21 locations in the village

Siúloid na Ceimeanna

Siúlóid aon kilimeadar a trasníon na Ceimeanna is fuide in Eirinn

The Steppingstone's Walk

A one kilometer walk that crosses the longest Steppingstones in Ireland

Outdoor Discovery Adventure Company

Cadhcadoireacht agus sport ar Locha Lua

Kayaking and fun on the lakes of Locha Lua

Párc Foraise an Guagán

Buníodh na parc i 1972, tá siúlóidí is radharcanna sleibhe go fluairseach intí

Gougane Forest Park

The Park Established in 1972 has trails and mountain views in abundance